• Presidente: D. Rafael Gil Malvido
 • Vicepresidente 1º: D. Ignacio Turnes
 • Vicepresidente 2º D. Gerardo López
 • Secretario Xeral: D. Juan Rodríguez
 • Prosecretario: D. Antonio Montaña López
 • Tesoureiro: D. Manuel Díaz Cancela
 • Protesoureiro: Dª Nélida Vázquez de Lisanti
 • Contador: D. Manuel Guillín
 • Vogais: D. Daniel Cabaleiro
  D. José Martínez Bargiela
  D. José Alba
  D. Jaime Andre
  Dª María E. Pinillos de Malato